Subscribe via RSS

Hur? Var? När? Varför?

07 Jun 2013

written by Sajjad Saffari

Hur har vi planerat 4 summits? Hur kom vi fram till hur vi skulle göra? Hur kommer vi genomföra 4 summits? När ska vi klättra bergen? Varför vill vi göra 4 summits? Det är många frågor som har dykt upp från vänner, bekanta och intresserade. I det här inlägget får ni en tydligare inblick i vad 4 Summits är.

Idén kläcktes under Peak Adventure Academy utbildningen, då en del av utbildningen var att genomföra ett eget projekt. Vi märkte att alla tre har gemensamma intressen och mål och bestämde oss därför att genomföra projektet 4 Summits under sommaren 2013.

Mål: Vårt primära mål med 4 Summits är att klättra 4 berg som når 4000 m.ö.h under vår vistelse i Bernalperna. Vårt sekundära mål är att genomföra detta under 4 påföljande dygn. Vi kommer satsa stenhårt för att uppnå dessa mål som är grundstenarna i projektet.

Huvudsyftet med 4 summits är utveckla våra alpina kunskaper. Erfarenheterna och vår utveckling från detta utmanande projekt skapar en bättre grund för framtida större äventyr. Varför vi gillar att klättra berg är kanske olika för var och en av oss. Kanske kommer ett inlägg om detta senare.

Varför just Schweiz?
För att lyckas klättra bergen under 4 dygn utan transportmedel letade vi efter ett område med många 4000-meters toppar. Bernalperna är det mest kända bergsområdet i Schwiez, med alpernas största glaciär och flera kända toppar i närheten av varandra. Området är perfekt för vårt äventyr.

Hur kommer vi genomgöra 4 Summits?
Bergen vi ska klättra är tekniskt sett relativt lätta. De är graderade mellan F till PD+. Utmaningen ligger dock i att göra de under 4 påföljande dygn. Klättring kommer ske på glaciär, klippa, is och snö. Det går att tälta i området med ett speciellt tillstånd. Vi har dock valt att övernatta i hyttor som finns i området. Vi kommer transportera oss mellan bergen för fots. Inga transportmedel kommer att användas då klockan startar ticka från första hyttan. Det första berget vi kommer klättra är Jungfrau. Därefter Mönch, Gross fiescherhorn och Gross Grünhorn i uppräknad ordning.

När?
Vecka 27, 28 och 29 kommer vi vara nere i Chamonix och Bern. Följ då bloggen för inlägg, bilder och videoklipp!

Förberedelser
Äventyret kräver i första hand goda fysiska förberedelser. Tre månader innan projektets start har vi påbörjat fokuserad långdistansträning, uthållighetsträning och styrketräning. De viktigaste förberedelserna är absolut de tekniska förberedelserna. Vi måste alla tre ha bra tekniska färdigheter inom klättring, alpinism, vägval och räddningstekniker. Vi håller ständigt på att repetera det vi kan och komplettera varandras erfarenheter. Nästa vecka åker vi till Norge för att dels testa ny utrustning. I Chamonix kommer vi även gå en privat förberedande alpinkurs.

Risker
Vi tror att risker kan minimeras med kunskap och bra förberedelser. Det finns en risk att vi inte lyckas uppfylla båda våra mål. Utifrån en riskanalys har vi bedömt att den största risken att inte klara av 4 Summits är dåliga väderförhållanden. Vi har dock parerat detta med några extra marginaldagar för att starta om från början vid eventuellt oväder.


© 2021 4 berg | 4000 m | 4 dygn